Proefsleuven graven voor archeologisch onderzoek

Op 3 mei worden drie proefsleuven gegraven t.b.v. archeologisch onderzoek. Lees meer...

Raad akkoord met ontwerp gemeentehuis Waalre

Traditie en innovatie worden gecombineerd in een multifunctioneel gebouw. Lees meer...

Denk mee over het interieur van het nieuwe huis voor Waalre

Op 6 april om 19.30 uur in 't Hazzo: praat mee over het interieur van het nieuwe huis. Lees meer...

College adviseert raad over voorlopig ontwerp

Het oude raadhuis wordt in volle glorie hersteld in het voorlopig ontwerp. Lees meer...

Raad stemt unaniem in met structuurontwerp

Op 26 januari heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het structuurontwerp voor het nieuwe multifunctionele gemeentehuis voor Waalre. Lees meer...

Inspiratie excursie naar gemeente Peel en Maas

Op 20 januari maakten gemeentebestuur en management van de gemeente Waalre een inspiratie excursie naar het multifunctionele gemeentehuis van Peel en Maas Lees meer...

Denk mee over het voorlopig ontwerp multifunctioneel gemeentehuis

Op 28 januari kunt u in 't Hazzo meedenken over het voorlopig ontwerp van het multifunctioneel gemeentehuis. Lees meer...

College adviseert raad MFC gemeentehuis met behoud delen raadhuis

Het college adviseert de gemeenteraad om als structuurontwerp voor het nieuwe multifunctionele gemeentehuis te kiezen voor de variant waarbij delen van het oude raadhuis behouden blijven. Lees meer...

Structuurontwerp multifunctioneel gemeentehuis

In de laatste week van november in 2015 is gestart met het maken van het structuurontwerp voor het multifunctioneel gemeentehuis voor Waalre. Met verenigingen, het college van B&W, inwoners, medewerkers van de gemeente en een raadswerkgroep zijn in één week verschillende sessies gehouden. Het doel daarvan was het ophalen van meningen, ideeën en vraagpunten en te komen tot input voor het structuurontwerp. Lees meer...